Vil stanse norsk trygdeeksport til land som Thailand og Filippinene

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fremmer forslag som skal nekte flere trygdeytelser til norske menn (og kvinner) med kone og barn til land som Thailand og Filippinene.

Vil forby trygdeytelser til land som Thailand og Filippinene

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fremmer forslag som skal nekte flere trygdeytelser til norske menn (og kvinner) med kone og barn til land som Thailand og Filippinene.

Vil hindre at trygdemottakere drar med seg ytelser til land som Filippinene og Thailand Vil hindre at trygdemottakere drar med seg ytelser til land som Filippinene og Thailand

Ifølge VG vil Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fremme et forslag som krever at trygdemottakere må bo i Norge for å få barne- og ektefelletillegg fra Nav.