– Fare for livet til pasientene

X Close www.klartale.no

Overlege mener nedbyggingen av sengeplasser setter liv i fare

X Close www.dagsavisen.no