Harde påstandar: Meiner heimefronten kunne ha berga fleire norske jødar

Marte Michelet går så hardt til verks med å knusa mytar, at ho står i fare for å skapa nye.

Et selvbilde korrigert

Marte Michelets nye bok heter «Hva visste hjemmefronten?» Hennes svar er: en hel del. Om jødeforfølgelsen.

Moralsk historieskriving

Savner bevis for at Hjemmefronten ble varslet om jødedeportasjonene: – Vi må huske på at dette var en tid da det var mye rykter

I Marte Michelets nye bok fastslås det at Hjemmefronten visste at de norske jødene ville bli sendt til dødsleirene – flere måneder før det skjedde. Men bokens konklusjon blir møtt med skepsis.

Hjemmefronten ville ikke gripe inn for å redde jødene. Aktørene fra motstandsbevegelsen har fått makt over historiefortellingen, mener Marte Michelet.

Marte Michelets nye bok handler om hjemmefronten og jødeforfølgelsen under annen verdenskrig. Den ble lansert torsdag og har allerede vakt oppsikt. Fire år har hun brukt på arbeidet med boken. Pappa Jon var en viktig diskusjonspartner underveis. Men han rakk aldri å lese boken.

- Det siste året har vært veldig tungt. Både å se han forsvinne til kreften, og håndtere det å miste faren sin

Få en pause i hverdagen gjennom de sakene og temaene du er opptatt av. Underholdning, mote og engasjement som gir deg energi.