KrFs forslag om skatteøkning vil møte kraftig motstand fra Frp KrFs forslag om skatteøkning vil møte kraftig motstand fra Frp

KrF vil øke skatter og avgifter med nær ni milliarder kroner neste år. Det skurrer i ørene på regjeringspartiet Frp.

KrF ber om solide økninger i skatter og avgifter

KrF foreslår en rekke store velferdssatsinger i sitt alternative budsjett. De skal dekkes inn ved å øke skatter og avgifter på nær 9 milliarder kroner.

KrF vil at Solberg-regjeringen skal øke skattene med 2,5 milliarder kroner i 2019, for å støtte regjeringens statsbudsjett. Partiet krever 3200 kroner mer i året i barnetrygd fra 2019.

KrFs alternative budsjett: Øker skatter og avgifter med nesten ti milliarder kroner

KrF ønsker å bruke 3,3 milliarder kroner på økt barnetrygd. For å finansiere dette og en rekke andre forslag, vil KrF øke skatter og avgifter med nesten ti milliarder kroner.

KrF krever doblet barnetrygd neste år

KrF vil gi barnefamiliene 3.200 kroner mer i året per barn til neste år. En dobling av barnetrygden er blant partiets hovedkrav i regjeringsforhandlingene.

KrFs alternative budsjett: Øker skatter og avgifter med nesten ti milliarder kroner

KrF ønsker å bruke 3,3 milliarder kroner på økt barnetrygd. For å finansiere dette og en rekke andre forslag, vil KrF øke skatter og avgifter med nesten ti milliarder kroner.

Her presenterer KrF sitt budsjett

KrF presenterer sitt alternative budsjett fra klokken 10.

KrF vil ha 3,3 milliarder til økt barnetrygd neste år

KrF vil gi barnefamiliene 3.200 kroner mer i året per barn til neste år. En dobling av barnetrygden er blant partiets hovedkrav i regjeringsforhandlingene.

Ropstad klar til å forhandle med Erna og co. - KrF skjerper skatten, øker barnetrygden og gir en halv milliard til de eldre KrF skjerper skatten, øker barnetrygden og gir en halv milliard til de eldre

KrF krever 3,3 milliarder kroner til økt barnetrygd neste år. Det vil gi norske familier 3200 kroner mer i året per barn. Pengene skal hentes over skatteseddelen.

KrF ber om 266 kroner mer i barnetrygd

STORTINGET (NRK): Like før forhandlingene om regjeringsmakt starter, mer enn tidobler KrF sitt eget krav til økt barnetrygd. Nå vil de gi 266 kroner ekstra for hvert barn. Men Høyre er skeptisk.