Sjøforsvaret: – Det gjør et dypt inntrykk å høre dramatikken

Ansatte i Sjøforsvaret har hørt hva som skjedde minuttene før KNM «Helge Ingstad» krasjet.

Navigatører mener radiosamtalen har svakheter

– Når vi hører dette blir vi veldig glade for at det gikk såpass bra som det gjorde, sier marinesjef Rune Andersen.

KNM Helge Ingstad kan bli liggende på ulykkesstedet i lang tid før den slepes til Haakonsvern. Lydloggen fra ulykken gjør inntrykk på ansatte i Sjøforsvaret.

Navigatører kritisk til det som kommer frem i lydloggen

– Hvis lydloggen er korrekt, er det store åpenbare mangler, sier ekspert på navigasjon til NRK.

Sjøforsvaret: - Lydlogg fra skipskollisjon gjør inntrykk Sjøforsvaret: - Lydlogg fra skipskollisjon gjør inntrykk

Lydloggen som dokumenterer det som skjedde i forkant av fregattulykken, gjør inntrykk på ansatte i Sjøforsvaret.

KNM «Helge Ingstad» fikk klare advarsler fra tankskipet før ulykken KNM «Helge Ingstad» fikk klare advarsler fra tankskipet før ulykken

Fregatten KNM «Helge Ingstad» fikk klare advarsler fra tankskipet Sola over radiosambandet før de koliderterte, viser lydlogg som VG har fått tilgang til.

Radarbilder og lydloggen viser at fregatten KNM «Helge Ingstad» holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet «Sola TS», til tross for gjentatte advarsler om at de kom til å kollidere.

Politiet: – Ingen grunn til å tro at ulykken skyldes teknisk svikt

Politiet har gjennomført de fleste førstegangsavhørene etter fregattulykken.

Nato: KNM «Helge Ingstad» drev navigasjonstrening da ulykken skjedde

Nato bekrefter overfor NRK at fregatten trente da den kolliderte med tankskipet utenfor Øygarden.

Dette vet vi om fregatthavariet

Dette skjedde. Dette skjer videre. Hvem har skylden? Her er det vi vet om fregattulykken.