Hauglie vil stanse eksport av trygdeytelser

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil forby at trygdemottakere kan få med seg ytelser for barn og ektefeller i utlandet, skriver VG.

Vil forby trygdeytelser til land som Thailand og Filippinene

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fremmer forslag som skal nekte flere trygdeytelser til norske menn (og kvinner) med kone og barn til land som Thailand og Filippinene.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fremmer forslag som skal hindre at trygdemottakere får med seg flere trygdeytelser til land som Thailand og Filippinene.