Fregattulykken: Gassleveransene til Europa ble rammet

Prosessanlegget på Kollsnes nordvest for Bergen ble stengt torsdag morgen etter ulykken. På ettermiddagen samme dag ble anlegget startet opp igjen.