Fregatt kolliderte med tankskip: Disse fem tingene gikk galt

Utydelig dialog på radio og manglende oversikt kan ha bidratt til kollisjonen, mener en tidligere navigasjonsoffiser på Forsvarets fregatter.

Sjøforsvaret: – Det gjør et dypt inntrykk å høre dramatikken

Ansatte i Sjøforsvaret har hørt hva som skjedde minuttene før KNM «Helge Ingstad» krasjet.

Hvordan kunne kollisjonen vært unngått?

– En ulykke som viser hvor kort tid en navigatør har på å ta avgjørelser, skriver Bjørne Kvernmo i dette innlegget.

KNM «Helge Ingstad» fikk klare advarsler fra tankskipet før ulykken KNM «Helge Ingstad» fikk klare advarsler fra tankskipet før ulykken

Fregatten KNM «Helge Ingstad» fikk klare advarsler fra tankskipet Sola over radiosambandet før de koliderterte, viser lydlogg som VG har fått tilgang til.

KNM Helge Ingstad kan bli liggende på ulykkesstedet i lang tid før den slepes til Haakonsvern. Lydloggen fra ulykken gjør inntrykk på ansatte i Sjøforsvaret.

«Helge Ingstad» ble flere ganger advart av tankskipet «Sola»

VG har fått tilgang til lydloggen mellom «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola». – Du må gjøre noe, du begynner å nærme deg veldig, var beskjeden personene på broen fikk før skipene kolliderte.

Radarbilder og lydloggen viser at fregatten KNM «Helge Ingstad» holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet «Sola TS», til tross for gjentatte advarsler om at de kom til å kollidere.

Politiet: – Ingen grunn til å tro at ulykken skyldes teknisk svikt

Politiet har gjennomført de fleste førstegangsavhørene etter fregattulykken.

Nato: KNM «Helge Ingstad» drev navigasjonstrening da ulykken skjedde

Nato bekrefter overfor NRK at fregatten trente da den kolliderte med tankskipet utenfor Øygarden.

Tankskipet flerret opp skroget på fregatten

Sjøforsvaret sier de ikke vet hva som skjedde da KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet.

Dette er våpnene på fregatten

KNM «Helge Ingstad» har en prislapp på nesten fire milliarder kroner og er spesielt utstyrt for ubåtjakt.