Det er plass til alle

Debatten om bruk av for eksempel snøskuter eller firehjuling i utmark er betent, og mange har vegret seg for å ta til orde for…

Lars Monsen vil kjøre snøscooter på Saltfjellet

- Jeg synes at vi kan åpne døra på gløtt for mer motorisert ferdsel i utmarka på enkelte steder, under kontrollerte former. For eksempel…