En av fem foster som ble senabortert i 2017, hadde Downs syndrom eller Downs syndrom i kombinasjon med en annen diagnose eller misdannelse.

Fleire blir fødde med Downs syndrom – Over 700 født dei siste ti åra

Talet på levandefødde barn med Downs syndrom aukar. Det har det gjort sidan 1977.

Flere fødes med Downs syndrom – Over 700 født de siste ti årene

Antallet levendefødte barn med Downs syndrom øker. Det har det gjort siden 1977.